Chinese Sister School

Mrs. Shanks Visits China
Jiaojiang Experimental Primary School On March 30, 2011, Mrs. Shanks traveled to China to establish a sister school partner-ships for Oak Hill... (cont'd)

Our Sister School Information
Jiaojiang Shiyan Xiao Xue No. 28 Yucai Road Jiaojiang Taizhou Zhejiang Province China‚Äč